SLAPUKŲ NAUDOJIMAS IR PRIVATUMO POLITIKA

Šią Slapukų ir privatumo politiką (toliau – Politika) taikome tais atvejais, kai lankotės www.paroles.lt interneto svetainėje. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse patekdami per mūsų interneto svetainę.

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

www.paroles.lt svetainėje lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę ir kontaktinę informacija. Ši informacija yra naudojama tik paslaugų teikimo tikslais (teikiant pasiūlymą ar paslaugą, rengiant sąskaitas ir kt.) ir naudojami tik tiek, kiek būtina konkrečiai paslaugai ar pasiūlymui teikti. Nurodyti duomenys kaupiami ir saugomi nepažeidžiant asmens privatumo, ir negali būti atskleisti tretiesiems asmenims, nebent to reikalautų Lietuvos Respublikos įstatymai arba klientas atsisakytų vykdyti savo finansinius įsipareigojimus;

Slapukų naudojimas

Naudodami slapukus renkame duomenis apie svetainės naudojimą.

Surinktus duomenis apie www.paroles.lt svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Informuojame, kad Jūs taip pat galite ir turite saugoti savo asmens duomenis, neatskleisdami savo asmeninės informacijos, slaptažodžių, nepalikdami įjungtų paskyrų.

Mes naudojame slapukus šiems tikslams:

 • Tinklapio lankomumo statistikai rinkti ir svetainės paslaugų tobulinimui.
 • nustatyti grįžtančius, registruotus vartotojus ir/ar prenumeratorius siekiant atverti jiems užsakytą turinį ar paslaugas,
 • siekiant išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams svetainės lankytojams,
 • siekiant vartotojams leisti lengviau patekti iš/į kitus mūsų tinklalapius,
 • jūsų vartojimo įpročių stebėsenai siekiant tobulinti svetainę pagal jūsų pageidavimus.

Jūs galite bet kada ištrinti slapukus iš savo kompiuterio standžiojo disko.

Atkreipkite dėmesį, jei nerimaujate dėl privatumo apsaugos, Jūs bet kada galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus. Išjungti visų svetainės slapukų nerekomenduojama, nes tai gali sukelti nepatogumus naudojantis kitomis svetainėmis, kur Jūs pageidaujate, kad Jus įsimintų. Geriausias variantas yra išjungti arba įjungti slapukus kiekvienam skirtingam svetainės pagrindui. Paskaitykite savo naršyklės dokumentacijoje pateiktas instrukcijas apie tai, kaip geriausia blokuoti slapukus ir kitus stebėjimo mechanizmus. Šios interneto naršyklės privatumo valdymo nuorodos taip pat gali būti naudingos. Daugiau informacijos apie tai rasite: http://www.allaboutcookies.org.

Kilus klausimams ar neaiškumams, su paslaugos teikėju galima susisiekti svetainėje nurodytais kontaktais.

MB „TEMPUS VERNUM" PRIVATUMO POLITIKA

PREAMBULĖ
 1. MB „Tempus vernum", juridinio asmens kodas 303280927, buveinės adresas Upės g. 5, 09308, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė) yra vertimų biuro „Paroles" valdytojas.
 1. Bendrovei yra svarbus kiekvieno Naudotojo pasitikėjimas Bendrove ir per ją teikiamomis paslaugomis. Šis pasitikėjimas, be kita ko, neatsiejamas ir nuo tinkamo Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo bei jų apsaugos. Todėl šioje svetainės skiltyje rasite Bendrovės Privatumo taisyklių (toliau – Privatumo taisyklės) nuostatas, reglamentuojančias Naudotojo Asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojamą ir kitus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Bendrovės veikloje, taip pat su tuo susijusias Naudotojų teises bei Bendrovės pareigas.
 2. Atkreipiame dėmesį, jog naudodamasis vertimų biuro svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojas sutinka su Privatumo taisyklių nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis svetainės Privatumo taisyklių nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis Bendrovės svetaine.
 3. Pažymime, kad Bendrovė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriu metu keisti Privatumo taisyklių nuostatas, iš anksto įspėdama svetainės Naudotojus. Bet koks Privatumo taisyklių nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo svetainėje dienos, todėl maloniai prašome perskaityti šių Privatumo taisyklių nuostatas kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis svetainės suteikiamomis galimybėmis. Jei perskaitę šių Privatumo taisyklių nuostatas nusprendžiate toliau naudotis svetainės suteikiamomis galimybėmis, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate.
 4. Detalesnę informaciją apie Bendrovę ir Bendrovės kontaktinius duomenis galite rasti svetainės skiltyje „Rekvizitai".
 5. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Naudotojo Asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
PAGRINDINĖS SĄVOKOS
 1. Valdytojas – Bendrovė, t. y. MB „Tempus vernum", juridinio asmens kodas 303280927, buveinės adresas Upės g. 5, 09308, Vilnius, Lietuva, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 2. Svetainė – www.paroles.lt
 3. Naudotojas – fizinis asmuo, besilankantis svetainėje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis gauti Bendrovės teikiamas paslaugas, ir/ar jas įsigyjantis.
 4. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
 5. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.
 6. Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
 7. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.
 8. Bendrovės partneris – tai asmuo, tiekiantis paslaugas Bendrovei, su kuriuo gali būti vykdomi bendri projektai.
ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI
 1. Bendrovė Naudotojų Asmens duomenis gauna 2 būdais, kai:- Naudotojas informaciją apie save pateikia pats;- Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų.
 2. Bendrovės svetainės Naudotojas savarankiškai pateikia informaciją Bendrovei šiais atvejais:- Naudotojui užpildžius užklausos formą siekiant gauti informaciją apie vertimo paslaugas; - Naudotojo komunikacijos bet kokia forma su Bendrove metu.
NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
 1. Bendrovė Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:- Paslaugų teikimo tikslu;- Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;- Profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu.
 2. Bendrovė Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais.
TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI
 1. Bendrovė savo veikloje tvarko žemiau nurodomus Naudotojų Asmens duomenis:- Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu gali būti renkami: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, įsigytos paslaugos apmokėjimo būdas, paslaugų užsakymo istorija, tekstinės rinkmenos „slapukai". Šie Asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų tiekimo Bendrovės svetainėje vykdymo tikslu;- Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, miestas, paslaugos kategorija, tekstinės rinkmenos „slapukai". Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
 2. Bendrovė pažymi, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Naudotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis, sveikata ir kt.
NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
 1. Bendrovė užtikrina, laikosi ir gerbia Bendrovės svetainės Naudotojų teises:- teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie Bendrovės atliekamą Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą;- teisę gauti informaciją, susijusią su Bendrovės tvarkomais Naudotojo Asmens duomenimis;- teisę į Naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;- teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Naudotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Bendrovės valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;- teisę apriboti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą arba/ir Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą, arba/ir Bendrovei nebereikia Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba/ir Naudotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Naudotojo priežastis;- teisę prieštarauti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui, t.y. Naudotojas turi teisę dėl su Naudotojo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas tada, kai siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą, arba/ir tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai Naudotojas yra vaikas, įskaitant profiliavimą, arba/ir kai Asmens duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, susijusį su Tiesiogine rinkodara. Bendrovė šiuo nurodo, kad, atsižvelgdama į Naudotojo teisės prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui įgyvendinimą, nebetvarko Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Bendrovė įrodo, kad Asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Bendrovės interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.- teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, kai Naudotojo Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/ir sutartimi ir tokie Naudotojo Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis Asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Bendrovė šiuo nurodo, kad naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Naudotojas turi teisę, kad Bendrovė, kai tai techniškai įmanoma, Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.- teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.
 2. Bendrovė informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, Bendrovė per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.
 3. Bendrovė atkreipia dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva.
 4. Jeigu Naudotojas pageidauja, kad Bendrovė įgyvendintų aukščiau nurodytas teises arba, jeigu Naudotojas turi klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su Bendrove.
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
 1. Bendrovės tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie: - Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Bendrovės svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi iki 5 (penkerių) metų nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės paslaugomis;- Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi iki 5 (penkerių) metų nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis;- Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi iki 5 (penkerių) metų nuo Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos;
 2. Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su klientais spendimo tikslu, yra saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamų Asmens duomenų gavimo dienos.
 3. Bendrovė deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Bendrovė sunaikina Naudotojo asmeninę informaciją.
ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS
 1. Bendrovė naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse ir ne tik, tokių kaip kurjerių tarnybų, lizingo bendrovių, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.
 2. Bendrovė informuoja Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Bendrovė perduoda Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims.
 3. Naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus.
 4. Bendrovė ir trečiasis asmuo, kuriam Bendrovė perdavė Naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos.
 5. Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo Asmens duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti Bendrovę.
 6. Bendrovė siekia užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis Bendrovės svetainės naudojimosi aplinkybėmis, Bendrovė neturi teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Bendrovės teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.
 7. Tuo atveju, jeigu Bendrovė yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, Bendrovė privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
 1. Bendrovė rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Bendrovė yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.
 2. Bendrovė pažymime, kad nors Bendrovė stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.
 3. Naudotojas turi teisę prašyti kad sukaupti Asmens duomenys būtų panaikinti informuojant apie tai Bendrovę el.paštu info@paroles.lt
VAIKŲ ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS
 1. Bendrovės teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims nuo 16 metų, todėl Bendrovė sąmoningai nerenka ir netvarko vaikų iki 16 metų Asmens duomenų.
 2. Tačiau Bendrovė pažymi, kad tėvai turi teisę pateikti Bendrovei savo sutikimą, jeigu jų nepilnametis vaikas iki 16 metų norėtų naudotis Bendrovės svetaine ir jos suteikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, įsigyti paslaugą.
 3. Jums sužinojus, kad Jūsų vaikas pateikė Bendrovei asmeninę informaciją be Jūsų sutikimo, susisiekite su Bendrove adresu info@paroles.lt
TIESIOGINĖ RINKODARA
 1. Bendrovė, turėdama aiškius Naudotojo sutikimus, turi teisę Naudotojui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją „sms" žinute.
 2. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Bendrovei duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
 3. Jei Naudotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Naudotojas gali: - rašyti elektroninį laišką adresu info@paroles.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių;- atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti" arba „unsubscribe" naujienlaiškio apačioje.
 4. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Naudotojo aiškiai nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.
 5. Naudotojas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais informuojant apie tai Bendrovę el. paštu info@paroles.lt
PRIVATUMO TAISYKLIŲ NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS
 1. Šios Privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2018 m. liepos 19 d.
Privatumo taisyklių redagavimo data 2023 m. liepos 18 d.